Kunstgoed

Bericht Kunstgoed

Van eind augustus tot eind december hebben wij met heel veel plezier gewerkt aan de uitvoering van het project Kunstgoed. Het was een mooie periode waarin wij veel hebben geleerd. Zeker de laatste periode, waarin bijna alle workshops doorgang konden vinden, en we steeds meer mensen wisten te bereiken, is voor ons een hoogtepunt geweest. Helaas moeten we juist nu mededelen dat wegens een aantal financiële tegenvallers, op onder andere het gebied van fondsenwerving, we genoodzaakt zijn om na deze periode te stoppen met het workshopaanbod.

Het goede nieuws is dat het allemaal niet voor niets is geweest. Dankzij de positieve reacties, de fijne feedback, de mond tot mond reclame, de enthousiaste docenten, medewerkers, deelnemers en de fijne samenwerking met de locaties hebben we het belang kunnen aantonen van dit mooie project. De tien gemeenten van het Rivierenland hebben dan ook uitgesproken dat Kunstgoed een geslaagd project is en dat het zeker door moet gaan.

Het jaar 2017 gaan wij gebruiken om het project (nog) beter uit te werken, de financiële middelen wel te vinden en samen met o.a. de welzijnsorganisaties het project tot een hoger niveau te brengen. Het staat vast dat we ermee door gaan! We hopen dat u met veel plezier terug kijkt op deze periode en we u weer mogen ontvangen bij het vernieuwde Kunstgoed!