Natland

Het muziektheaterproject NATLAND is voortgekomen uit een opdracht van Cultuurpact Rivierenland. In 2008 kwam het Servicepunt Amateurkunst met het idee voor Natland, een multidisciplinaire amateur muziektheatervoorstelling op locatie, voor, door en over Rivierenlanders. In 2010 kreeg het Servicepunt de opdracht dit project uit te gaan voeren. In 2012 was het dan zo ver. Meer dan 150 (amateur)spelers en muzikanten hebben negen voorstellingen gespeeld voor bijna 3000 bezoekers. Een hele prestatie, enthousiast ontvangen door publiek en pers.

Bijzonder aan het project was onder andere de locatie. De speellocatie aan de Waal bij Ochten leek vier weken lang op een klein theaterdorp. Achter de grote tribune en muziektenten met uitzicht op de Waal stonden tenten (kleedkamers) voor de muzikanten en acteurs en containers voor apparatuur. Er was een productiekeet die fungeerde als keuken, kantoor en slaapplaats. Met bussen, waarin de voorstelling al van start ging, werden de bezoekers naar de locatie gebracht.

De productie van Natland was mogelijk dankzij de steun van Cultuurpact Rivierenland, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, cultuurfonds BNG, SNS REAAL fonds, Rabobank West Betuwe, St. Jan Nieuwenhuyzen, St. Burgerweeshuis Tiel, Van Der Veer Designers en lokale sponsors.

Categorieën

< Terug naar het overzicht